Keresés a weboldalon

Művelődési Ház

Tájház

A Kozármislenyi Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója

 

A könyvtár logója

 

 

 

 

A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója

 

 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

Baka Sára

 

 

2018. 02. 20.

 


 

 

Tartalmi szempontok a városi könyvtárak

2017. évi beszámolójának elkészítéséhez

 

I.                   Vezetői összefoglaló

A 2017-es munkatervben megfogalmazott célok közül a következőket valósítottuk meg:

Befejeztük a könyvtárban levő valamennyi dokumentum feltárását, ezzel lehetővé vált a több szempontú visszakeresés adatbázisunkban és a honlapunk OPAC felületén.

Jelentősen nőtt a beiratkozott olvasóink száma, ami köszönhető a helyi általános iskolával felvett kapcsolatainknak, valamint a művelődési házzal közös rendezvényeknek is.

Könyvtári állományunk nagymértékben növekedett, aminek egy része könyvesbolti vásárlásokból, valamint az olvasók által ajándékozott, és könyvtárunk gyűjtőkörébe illő, általunk megszűrt dokumentumokból áll.

2016-ban a 30/2014.(IV.10.) EMMI rendelet értelmében helyszíni vizsgálat keretében vizsgálták a nyilvános könyvtári alapkövetelmények és alapfeladatok megvalósulását könyvtárunkban. A vizsgálat értékelése lezárult. A felmerülő hiányokat az alábbiak szerint oldottuk meg:

 1. A könyvtár vezetőjének szakirányú felsőfokú végzettséggel 2017.február elsejétől  Lipóczki Eleonórát nevezték ki.
 2. A könyvtár alapító okiratát módosították. Az intézmény neve 2017. május 23-tól Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft.
 3. A kiskorúak védelmét lehetővé tevő Norton Family Premier magyar nyelvű szoftver került telepítésre az olvasók által is használható könyvtári gépekre.
 4. A minőségbiztosítási rendszer bevezetésének  szándékáról nyilatkoztunk az EMMI felé. Munkánkhoz a Csorba Győző Megyei Könyvtár szakmai segítségét várjuk.
 5.  A Szervezeti és Működési Szabályzatunk átdolgozás alatt van.
 6. A könyvtárnak volt és van küldetésnyilatkozata.

 

Erősségeinkhez tartozik az épületet körülvevő szép földrajzi környezet, az olvasók igényeihez igazított nyitvatartási idő, a jó és személyes kontaktus könyvtárunk látogatóival, valamint együttműködésünk a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel.

Gyengeségeink legfájóbb pontja a főállásban itt dolgozó szakképzett könyvtáros hiánya, a rövid időn belül kinőtt kis helység, a város napi lüktető ritmusából kieső hely, a külső eligazító tábla hiánya.

 

 

A vezetői összefoglaló lényege a 2017. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2017. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

 

II.                Szervezeti kérdések:

 

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése.

 

 

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.)

 

 

 

 

2016. tény

2017. terv

2017. évi tény

Összlétszám (fő, töredék is lehet)

összlétszám (fő)

1

2

0,5

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)

0

0,5

0,5

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel

összesen

1

2

0,5

átszámítva teljes munkaidőre

1

2

0,5

Középfokú szakk.

(kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)

összesen

0

2

0

átszámítva teljes munkaidőre

 

0

0

0

Egyéb felsőfokú

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben

 

összesen

1

2

0,5

átszámítva teljes munkaidőre

1

2

0,5

Egyéb alkalmazott

Egyéb alkalmazott felsőfokú

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

Egyéb alkalmazott középfokú

 

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

Mindösszesen egyéb alkalmazott

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

0

Összes létszám:

1

2

0,5

Önkéntesek száma

 

 

 

Közfoglalkoztatottak száma  

1

2

2

             

 

2016-ban két nyugdíjas könyvtáros dolgozott fél-fél állásban. A 2017-es évre 2 főállású könyvtáros alkalmazását terveztük, de ez több okból sem valósult meg.  Ebben az évben csak egy fél állás volt betöltve (Lipóczki Eleonóra). Az Országos Széchenyi Könyvtár közfoglalkoztatási programja segítségével két könyvtári kisegítőt és egy fő könyvtárost tudtunk alkalmazni.

Kölcsey-Gyurkó Sára 2017. január – 2017. július, könyvtári kisegítő

Molnár Anett 2017. november – 2017. december, könyvtári kisegítő

Jilling Judit 2017. április – 2017. december, könyvtáros

 

 

 

III.             Szakmai működés:

 

1.      Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

 

 

Mutatók

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)

30

30

30

0

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)

0

0

0

0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)

4

4

4

0

16 óra utáni nyitva tartás (óra)HETI

8

8

8

0

Nyári zárva tartási idő

Munkanapok száma:

10

10

10

0

Nyitvatartási napok száma:

240

240

240

0

Téli zárva tartási idő

Munkanapok száma:

0

0

0

0

 

A nyitva tartási idő a tavalyi évhez képest nem igényelt változtatást. A hét öt napján vagyunk nyitva, ebből négy alkalommal 18 óráig. Három alkalommal délelőtt is tudjuk fogadni olvasóinkat. Nyáron csak két hetet tartunk zárva. 

 

2.      Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

 

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse.

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés  

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

2017-es évben közel 900 ezer forintot költöttünk könyvek és folyóiratok beszerzésére.

A könyvek beszerzésénél figyelembe vettük a megnövekedett gyermekolvasóink számát és igényeiket. Az olvasói visszajelzések alapján azt tapasztaltuk, hogy jelentősen megnőtt az igény a kortárs magyar illetve külföldi gyermekirodalom iránt. Ennek függvényében alakítottuk át gyermek- és ifjúsági könyveink beszerzését. A megnövekedett gyermekkönyv állomány miatt szükséges volt a könyvtár átrendezése. Sikerült egy kreatív sarkot is kialakítani a gyermekek részére. Itt lehetőségük van a könyvekbe belelapozni, beleolvasni, és amíg a nagyobb gyermekek olvasnak, a kisebbeknek színezési és rajzolási lehetőséget tudunk biztosítani.

A könyvtár előtti széles folyosón olvasóink rendelkezésre áll egy asztalokkal, fotelekkel berendezett rész, ahol a folyóiratokat, a könyveket kényelmesen tudják elolvasni.

 

 

 

 

Mutatók

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)

871360

880000

888925

1,02

-          ebből folyóirat (br. Ft)

115400

110000

111410

0,965

-          ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)

8093

2000

10093

1,24

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)

232

200

268

1,155

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )

23

4

24

1,04

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)

8

8

15

1,87

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)

0

0

0

0

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen

962

1000

1101

1,144

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

0

0

0

0

 

A 2017-es évről szóló statisztikai jelentésbe elírás miatt nem került be az elektronikus dokumentum, a helyismereti és a nemzetiségi gyarapodás. Kérjük, a fenti mutató számait fogadják el. A gyarapításra fordított összeg nettó értékét írtuk a statisztikai jelentésben. A helyes bruttó érték a fenti táblázatban szerepel.

 

2.2 Gyűjteményfeltárás

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

A 2017-es évben a könyvtári állomány 1100 könyvvel nőtt. Ennek nagyobb része az olvasóktól ajándékba kapott, előzetesen átválogatott könyvek száma. A könyvpiacon újonnan megjelent könyveket figyelemmel kísérjük, ezeket a Fókusz könyvesboltból vásároljuk meg, ahol szerződéskötésünk értelmében 30 % kedvezményt kapunk.

Az állományba vett könyveket lehetőség szerint három napon belül az olvasók számára hozzáférhetővé tenni.

A Csorba Győző Megyei Könyvtárból 3-6 havonta hozunk letétbe 30-90 db könyvet, amit a Szikla adatbázison belül a Megyei Könyvtár leltári száma előtt egy nagy „L” (letéti) jelet teszünk, így ezeket a köteteket is – időlegesen – bevisszük a rendszerünkbe, így téve könnyebbé a jelzett művek számítógéppel történő keresését és kölcsönzését.

A gyűjteményünk elektronikus feldolgozottságának köszönhetően olvasóink otthonról is kényelmesen tudnak tájékozódni a könyvtárunkban elérhető dokumentumokról intézményünk honlapján (www.mislenykult.hu).

 

 

Mutatók

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

 

változás %-ban előző évhez képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma

 961

1500

1100

1,144

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)

 0,1

0,1

0,1

0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)

 3

3

3

0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)

 100

100

100

0

 

2.3 Állományvédelem

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Az idei évben az állományvédelem keretében manuális tisztításra, portalanításra került valamennyi fellelhető dokumentum, ezáltal olvasóink kezébe külsőleg és belsőleg is kifogástalan állapotú könyvek kerülnek.

 

Mutatók

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma

0

0

0

Muzeális dokumentumok száma

0

0

0

Restaurált muzeális dokumentumok száma

0

0

0

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma

0

0

0

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

961 

1500

1100

1,14

 

 

 

3.      Városi könyvtár területi feladatellátása

 

 

3.1   Nemzetiségi könyvtári ellátás

A 2011-es adatok alapján a város lakóinak száma: 5932 fő, ebből 5,9 %-a németnek, 1,9%-a horvátnak és 1,1 %-a romának vallotta magát.

Városunkban három nemzetiségi önkormányzat működik (horvát, német, roma), így könyvtárunkban is meg kell jelennie a jelzett népcsoportok irodalmának.

A Horvát Önkormányzattól ajándékba kapjuk a Hrvatski glasnik :  Tjednik Hrvata u Madarskoj című hetilapot. Horvát nyelvű könyveink száma:

A Német Önkormányzattól kapott könyvekkel folyamatosan bővül német nyelvi állományunk. Ugyancsak ajándékként kapjuk a Neue Zeitung : Ungarndeutsches Wochenblatt című hetilapot, valamint a Sonntagsblatt című negyedévenként megjelenő folyóiratot is.

.

 

 

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?)

 

                        Nincs

 

 

 

 

 

4.      Mutatók

4.1  Könyvtárhasználat

A városi óvodával, iskolával és különböző civil szervezetekkel összefogva több könyvtári foglalkozás is zajlott a könyvtárunkban. Többek között könyvtári órán is részt vehettek iskolánk diákjai, ahol bepillanthattak  könyvtárunk mindennapi életébe és megtanulhatták, hogyan kell a nálunk használatos Szikla integrált könyvtári programmal a könyvtári katalógusban keresni.

 

Könyvtárhasználat

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő)

248

400

407

1,6

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)

230

400

390

1,7

 

A könyvtári látogatások száma (db) 

180

200

200

1,11

Ebből csoportok (db)

10

12

14

1,4

 

4.2  Dokumentumforgalom

 

Ebben az évben a kölcsönzött dokumentumok számából is látszik, hogy könyvtárunk egyre ismertebb lesz a városban. Köszönhető ez annak is, hogy gyarapodásunk legnagyobb része újonnan vásárolt kötetekből áll.

Egyre többen térnek be hosszabb-rövidebb időre egy-egy könyvet átlapozni, beleolvasni. Köszönhető mindez a kulturált olvasó helynek, ahol kényelmesen, nyugalomban tehetik olvasóink mindezt.

Könyvtárközi kölcsönzést még nem bonyolítottunk le, de 2018-as terveinkben már szerepel ez a szolgáltatási bővítés.

Eddig nem mutatkozott igény sem témafigyelésre, sem irodalomkutatásra. Munkatársaink számottevő fluktuációja sem kedvez ennek az elmélyült figyelmet kívánó feladatnak a teljesítéséhez.

Könyvtárhasználat

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)

2904

4000

4098

1,4

E-dokumentumok kölcsönzése (db)

0

0

0

0

Helyben használt dokumentumok (db)

65

1300

1350

20,8

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)

0

0

0

0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)

0

0

0

0

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)

0

0

0

0

 

 

4.3  Olvasói számítógépek

            Könyvtárunkban 2 db olvasói gép áll rendelkezésre, hogy olvasóink és látogatóink a számukra szükséges információkat meg tudják szerezni, illetve igény szerint tudásukat fejleszthessék.

 

Olvasói számítógépek száma helyben használatra

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Katalógus

0

0

0

0

Olvasói munkaállomás

2

2

2

0

 

 

4.4  Online szolgáltatások

 

Könyvtárunknak önálló honlapja nincs. Intézményünk, a Kozármislenyi Könyvtár, Művelődési Ház és Tájház együttes honlapja a www.mislenykult.hu  címen érhető el. A honlap csak magyar nyelvű, melyet általában havonta kétszer frissítenek.  A könyvtár facebook-ja is közös a művelődési házéval: https://hu-hu.facebook.com/mislenykult/.

A könyvtári OPAC használata örvendetesen megugrott a 2017-es évben.

A könyvtárnak vásárolt adatbázisa a Szikla integrált számítógépes könyvtári programon kívül nincs.

 

 

Online szolgáltatások

 

 

 

változás %-ban előző évhez képest

Távhasználatok száma

98

100

102

2,20

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el

magyar

magyar

magyar

0

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

2

2

2

0

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen

24

 

24

24

0

A könyvtárban használható adatbázisok száma

0

0

0

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)

1

1

1

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)

0

0

0

0

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)

45

 

 

50

183

4,0

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)

0

 

0

0

0

 

 

 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma

0

1

1

1,00

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

0

1

1

1,00

 

Gyengén látó olvasóink számítógép használatát segíti a MAGic képernyőnagyító szoftver beszédképességgel. A szoftver nem helyettesíti, csak felnagyítja a Windows operációs rendszerben futtatható programok felületeit. 

Akadálymentesített  bejárat  segíti a bottal, járókerettel vagy kerekesszékkel a könyvtárba eljutni szándékozókat.

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%)

A legutolsó népszámlálás 2011. Baranyai nemzetiségiek száma 52 998 fő

Ebből: németnek: 25.800 fő, romának: 17.998 fő, horvátnak: 7.200 fő vallotta magát.

Ugyanennek a népszámlálásnak a kozármislenyi adatai és a megyei nemzetiségi adatokhoz viszonyított aránya a következő:

Kozármislenyi nemzetiségiek száma: 623 fő. ( 0.12 %)

Ebből: németnek: 350 fő (0.14%), horvátnak 113 fő (0.02%) , romának: 65 fő (0.003%)vallotta magát.

A nemzetiségiek számára biztosított dokumentumaink száma egyenes arányban növekszik a könyvállományunkkal gyarapodásával.

 

Dokumentumok

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Könyvek

10

12

15

1,5

folyóiratok

3

3

3

0

Elektronikus dokumentumok

0

0

0

0

Összesen

13

15

18

1,38

 

4.7 Használói képzések száma

 

Ebben az évben két könyvtárhasználati órát tartottunk. Egy könyvtárbemutató órát alsó tagozatosoknak. Vendégeink márciusban Valentinyi Vera osztályfőnök vezetésével a 2. a osztályosai voltak 28 fővel. Októberben Németh Mónika osztályfőnök hozta el a 7. b osztályos tanulóit (24 fő), akiknek bemutattuk a Szikla integrált könyvtári programmal épített könyvtári katalógusunkat és a benne való keresést.

 

A 2017-es statisztikai jelentésben értelmezési hiba következményeként nem került be ez a két alkalom a képzések közé.

 

Kompetenciaképzés

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma

0

2

2

2,0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma

0

60

52

5,2

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma

0

0

0

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma

0

0

0

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma

0

0

0

0

Összes képzés száma

0

2

2

2,0

A képzésen résztvevők száma összesen

0

60

52

5,2

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma

0

 

0

0

 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Több program és rendezvény színhelye volt idén a Művelődési Ház és Könyvtár, ahol igyekeztünk minél színesebb programokkal felhívni a kultúrát kedvelő lakosság figyelmét a városban működő könyvtárra.

A Művelődési ház minden hónapban rendezett Családi napot, ahol a hangsúlyt a családokra helyezve igyekezett a család apraja-nagyját is bevonni a programokba. A Családi naphoz kapcsolódva öt alkalommal is szerveztünk a könyvtárban programot. Februárban jelmez és álarckészítésre nyílt lehetőség a könyvtárban. Áprilisban a húsvétvárást tojásfestéssel, tojásdíszítéssel tettük ünnepibbé. Októberben ingyenes könyvtári beiratkozásra adtunk lehetőséget a program ideje alatt. Novemberben könyvjelző készíthettek különféle technikákkal az érdeklők. Decemberben Saint-Exupéry regényéből A kis hercegből készült rajzfilmet tekinthették meg a gyerekek és szüleik. A könyvtárban több kép volt kiállítva a film egyes részeiből. A hozzátartozó szöveget, illetve az odaillő idézetet kellett megkeresni a könyvből, illetve emlékezni kellett a filmbeli jelenetre.

Négy könyvbemutatót is szerveztünk, ami széles körben váltott ki érdeklődést a város lakosai között. Márciusban Palotai Jánosné: Gyalog a forradalomban c. könyvével ismerkedhettek meg a jelenlévők. Különleges könyvbemutató volt. A könyv szereplője, írója is kozármislenyi lakos. A bemutatás Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár nevéhez kapcsolódik, aki a könyv előszavát is írta. Szeptemberben városunk 10 éves évfordulójára jelent meg Nagyváradi László és Szebényi Anita Kozármislenyről készült könyve. A bemutatást polgármesterünk dr. Bíró Károly vállalta.

Októberben, az Országos Könyvtári Napok keretében került sor Pálfi-Varga Krisztina: Logopédia c. könyvének bemutatójára. A Baba-mama klub tagjai tehettek fel kérdéseket a megkésett beszédfejlődésről, artikulációs problémákról, pöszeségről, diszlexiáról stb. Pár nappal később dr. Benda Judit táplálkozástudományi szakember volt a vendégünk, aki „Egyszerűen finom” című könyvén keresztül vezette be a résztvevőket abba, hogy a táplálkozásunk megváltoztatásával hogyan javíthatunk egészségünkön és életminőségünkön.

Öt alkalommal nyílt meg különféle kiállítás a könyvtár falai közt. Januárban Arany János születésének bicentenáriuma tiszteletére könyvkiállítást készítettünk. Az Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya bocsátott rendelkezésünkre régi kiadású köteteket a jelzett témában. Márciusban Bozsó Ágnes Indiáról készült fotósorozatát nézhettek három napon keresztül az érdeklődők. Indiához kapcsolódó könyveinkből is nyílt kiállítás ezekben a napokban.  Áprilisban Stekly Zsuzsa tűzzománc kiállítása gyönyörködtette a szépszámú látogatókat egy hónapon keresztül. Decemberben a Rajzfilmünnep keretében a gyerekek A kis herceg c.  rajzfilm megtekintése után a vetítéséhez kapcsolódó képekben gyönyörködhettek a könyvtárban.

 

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából magyar költők sokszorosított verseit osztogattuk a város központi buszmegállójában. A visszajelzések szerint is sikeres rendezvény volt. Októberben, egy kicsit megkésve ünnepeltük a Népmese Napját. A Nagyi mesél sorozatunk keretében a Nyugdíjas Klub tagjai adták elő a Delfin óvodáscsoportnak a dramatizált répa mesét. Bensőséges, vidám ünnep sikeredett. Novemberben a Márton napi programhoz kapcsolódóan ingyenes beiratkozási lehetőséggel hívtuk, városunk apraját-nagyját könyvtárunkba. Arany János születésének bicentenáriumi évének méltó befejezése volt az Aranybusz fogadása városunkban.

A buszon lévő kiállítás a költő életéről és munkásságáról adott átfogó képet. Mindezt délelőtt városunk iskolásai, délután pedig a felnőtt lakosság tekinthette meg.

A rajzfilmünnep programsorozatban is részt vettünk, ahol egész nap rajzfilmvetítéssel és kézműves foglalkozásokkal vártuk a kicsiket és nagyokat.

 

A 2017-es statisztikai lapon Egyéb rendezvények  rovatában tüntettük fel a családi rendezvények számadatait is.

 

Mutatók

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

Változás %-ban az előző évhez képest

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen

7

 

8

5

0,7

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken

résztvevők száma

420

450

500

1,1

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma

3

4

5

1,6

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma

135

200

300

2,22

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma

10

10

7

0,7

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma

450

470

560

1,24

Egyéb rendezvények száma

2

4

4

2

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

70

120

170

2,4

 

4.9 Használói elégedettség mérés

 

Használói elégedettség mérések

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

A használói elégedettség-mérések száma

0

0

0

 

A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma

0

0

0

 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma

6

3

3

0,5

Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma

2

2

1

0,5

 

 

4.11Közösségi szolgálat/önkéntesség

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma

0

 

0

 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma

0

 

0

 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

0

 

0

 

 

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás %-ban előző évhez képest

Civil szervezetek

0

0

0

0

Határon túli könyvtárak

 

 

 

 

Vállalkozók

0

0

0

0

Oktatási intézmények

0

0

0

0

A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma

0

0

0

0

Egyéb

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

 

             

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)

Nem

 

 

IV.              Fejlesztések:

 

 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

(szövegesen)

 1. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
 2. Jelentősebb eszközbeszerzések

 

Megnevezés

darab

forint

megjegyzés

Gépjármű

 

 

 

ebből személygépkocsi

 

 

 

Számítógép

 

 

 

ebből olvasói

 

 

 

ebből szerver

 

 

 

Fénymásoló

 

 

 

Szkenner

 

 

 

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)

 

 

 

IKR fejlesztés

 

 

 

egyéb:………..

 

 

 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

 

 

 

                       

 1.  Pályázatok, projektek

 

 

Hazai pályázatok megnevezése

Pályázott összeg

Elnyert összeg

(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Befejezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kello Könyvtárellátó Nonprofit Kht. pályázatának köszönhetően évek óta kapunk  a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően  folyóiratokat. A 2017-es pályázat áprilisban kezdődött és decemberig tartott.  Az 59 féle folyóirat 214.725 forint értékben érkezett hozzánk.

 

Európai Uniós pályázatok megnevezése

Pályázott összeg

Elnyert összeg

(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Befejezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése

Pályázott összeg

Elnyert összeg

(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Befejezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 1. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

 

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.)

 

Kommunikáció

2017. évi tény

2018. évi terv

Kommunikációs költségek (Ft)

 

 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

 

 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

 

 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

 

 

Online hírek

 

 

Közösségi médiában megjelenő hírek

 

 

Hírlevelek

 

 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)

 

 

Egyéb:….

 

 

 

 

 1. Elektronikus szolgáltatások

 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.) 

 

Szolgáltatás

2017-ben megvalósult (I/N)

Részletek

Honlap

I

http://www.mislenykult.hu

OPAC

I

http://mislenyimuvhaz.dvrdns.org/opacstat.php

Adatbázisok

N

 

Referensz szolgáltatás

N

 

Közösségi oldalak

I

 

https://hu-hu.facebook.com/mislenykult/

Hírlevél

N

 

RSS

N

 

 

Intézményünk összevont, ezért a honlap és a facebook is közös.

 

 1. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta)

 

Megnevezés

Leírás, ismertető

 

 

 

 

 1. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

 

 

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2016. évi tény

 

2017. évi terv

 

2017. évi tény

eltérés %-ban 2016-hoz képest

 

 

Bevétel

Az intézmény működési bevétele

10.741.000

 

16.000,-

 

 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)

 

 

 

 

 

ebből a késedelmi díjbevétel (forint)

0

0

0

 

 

ebből beiratkozási díjbevétel (forint)

 

 

 

 

 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

26.287.000,-  

 

7.508.000,-

 

 

– ebből fenntartói támogatás

 

 

7.508.000,-

 

 

– ebből felhasznált maradvány

 

 

0

 

 

– ebből pályázati támogatás

6.759.000,-

 

0

 

 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

 

0

 

 

Egyéb bevétel összesen

607.000,-

 

0

 

 

Bevétel összesen

 33.653.000,-

 

7.524.000,-

 

Kiadás

Személyi juttatás

10.822.000,- 

 

 3.740.000,-

 

 

Munkaadókat terhelő összes járulék

2.248.000,- 

 

 742.000,-

 

 

Dologi kiadás   

15.380.000,- 

 

 987.000,-

 

 

Egyéb kiadás

842.000,- 

 

 3.353.000,-

 

 

Kiadás összesen

38.962.000,-

 

 8.822.000,-

 

 

                     

 

A Nemzeti Művelődési Intézet kérésére 2017-ben csak a könyvtárra vonatkozó pénzügyi adatokat adtuk meg.  A 2016-os évi tényadatok az egész intézményt érintik.

 

Létszám és bérgazdálkodás

(változás magyarázat)

 

 

 

Dátum:

                                                                                                          ………………………….

aláírás

               Intézményvezető